česky english deutsch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programy a exkurze

 

Zajišťujeme exkurze do nejrůznějších objektů podle zájmových zaměření skupin a klientů. Jelikož je Česká republika známá rovněž jako země piva, turisté sem přijíždějí i proto, aby nějaké to pivo ochutnali. Rádi se také podrobněji seznámí s jeho výrobou, a proto mnoho exkurzí směřuje právě do zdejších pivovarů – většinou buď do největšího a nejznámějšího pivovaru v Čechách, kterým je Plzeňský pivovar ve městě Plzeň, nebo přímo do Prahy, kde se nachází další veliký a proslulý pivovar – Staropramen. V Praze naleznete ještě další, spíše však menší pivovary, které jsou nicméně i přes svou velikost velmi zajímavé.

Mezi další programy, které v rámci celé České republiky nabízíme, patří např. návštěvy a prohlídky zdejších hradů, zámků, různých muzeí a galerií. Pro skupiny odborného zaměření a zájmu rádi zprostředkujeme návštěvu základních, středních a vysokých škol, skláren s výrobou českého krystalu, jakož i exkurse do různých odborných, obchodních a výrobních provozů, jako je např. automobilka Škoda apod.

Máme také bohatou a letitou zkušenost s pobyty seniorů v Praze. Uzpůsobíme program, stravování a tempo pobytu potřebám a požadavkům této klientely.

 Praha je oblíbeným cílem skupin různého hudebního zaměření. Pro jejich koncerty se zde nabízí velké množství kostelů, v nichž je jedinečná koncertní atmosféra. Kromě kostelů jsme schopni zajistit vystoupení i v jiných objektech a zařízeních.

Dle Vašeho přání Vám také rádi nabídneme různé zábavné programy, jakož i moderní a oblíbené team-buildingové činnosti a jiné podobné aktivity. Pobavte se a dejte základ pevnějším osobním vztahům, které napomohou budoucí spolupráci a prohloubí vzájemnou důvěru mezi jednotlivci v kolektivu. Znát své spolupracovníky se vyplatí.